Uitstel van het project “In Horto Cerasorum”

Met pijn in het hart dienen wij ons project uit te stellen.

We moeten als organisatie immers voldoen aan twee voorwaarden: onderwijs moet code geel zijn en hier heeft minister Ben Weyts onlangs een opening gemaakt; ons project wordt  echter beschouwd als een evenement, een categorie die tot nader orde verboden is.

Oorspronkelijk zouden we beginnen met het bezoek en de toneelopvoering bij de aanvang van de bloesemperiode.We kunnen de opstart niet blijven uitstellen en zien ons genoodzaakt om tijdelijk af te wachten tot we groen licht krijgen om in normale omstandigheden te werken.

Binnenkort zullen we aan alle leerlingen van de tweede en de derde graad gratis ons kinderboek “Een wandeling in de wolken” verdelen. Het belicht de klimaatopwarming vanuit het standpunt van een twaalfjarig meisje en haar jongere broertje. Het verhaal is fraai geïllustreerd met originele tekeningen.

 

Van verdere activiteiten zullen we u tijdig op de hoogte houden.

Nogmaals mijn oprechte dank voor uw gewaardeerde medewerking en steun.

Mocht u nog vragen hebben dan verneem ik dit graag.