In primeur de voorstelling van ons project voor 2021

Wat houdt ons project voor 2021 juist in.

We gaan de kinderen op een educatieve manier uit de klas halen. Kinderen leiden enorm onder het sociaal isolement dat corona met zich meebreng. Wij willen hen een leuk alternatief bieden in een corona-veilige omgeving. De Corona-pandemie doet leerlingen en leerkrachten snakken naar een omgeving buiten de klas. Hopelijk kunnen we in 2022 onze tweede productie aanbieden in een aangenamere omgeving.  Want In Horto Cerasorum zal ieder jaar een nieuw project aanbieden aan lagere schoolkinderen Hier willen wij een alternatief bieden.

Wat is onze doelstelling:

In Horto Cerasorum vzw wil lagere schoolkinderen liefde voor de natuur bijbrengen. We gaan hen laten participeren: kersen plukken, dieren voederen, eieren rapen… We leren hen een facet van onze stad ontdekken: de fruitpluk en – handel. Tijdens de bloesems en kersenpluk gaan we de leerlingen uitnodigen en gidsen zullen ze rondleiden en informeren. Klimaatopwarming is voor de kids nogal abstract, zij zijn geen Anuna De Wever of Greta Thunberg. We vertrekken van een kersenboomgaard en een minidierentuin als didactisch instrumentarium. De kinderen krijgen bij ontvangst een brochure “De Natuur mijn vriend” (werktitel). De problematieken van klimaat, milieu, duurzaamheid en diversiteit worden hierin op kindermaat toegelicht. We willen in samenwerking met het stadsbestuur een steen verleggen in de rivier en de jongeren meer GENEGENHEID bijbrengen voor de natuur.

Hoe kleden we dit nu juist in:

En hier kan ik je een scope geven want onze eerste productie is sinds deze week af.

 1. Bij aankomst aan onze kersenboomgaard wordende kinderen opgewacht door een gids. Op het domein zal een oude sorteertafel, ladder en plukmand staan. De gids heeft een magische rugzak bij met allerlei attributen die betrekking hebben op de fruitpluk en -handel.

Volgende items worden behandeld:

 1. Sint-Truiden als hoofdstad van Haspengouw is totaal verweven met fruit
 2. De vroegere hoogstamboomgaarden en de recentere laagstamboomgaarden bepalen voor een groot stuk het uitzicht van het prachtige Haspengouw.
 3. Voor toerisme is dit een belangrijke attractie.
 4. Fruit is een bron van inkomsten (telers, plukkers, veilingen, confituur-, stroop-, kistjesmakers, enz…)
 5. Ons fruit wordt ook uitgevoerd naar het buitenland.
 6. Enkele verhalen van telers, hun zorgen, moeilijkheden… één ding hebben ze gemeen “passie en gedrevenheid” voor hun vak!
 1. Vervolgens wonen de kinderen een toneelopvoering/monoloog bij.

“De Kersenboomdroom”

Toneelmonoloog voor kinderen van het derde tot het zesde leerjaar. Auteur Andre Philippaets (zie synopsis in bijlage)

 1. Didactisch toneelstuk waar de opwarming van de aarde centraal staat
 2. We maken momenteel plagen met Bijbelse allures mee.
 3. We willen de kinderen meer espect voor de natuur bijbrengen.
 4. Als we zo verder aanmodderen zullen onze kleinkinderen het beduidend minder goed hebben dan wij.
 5. Veel diersoorten zijn bedreigd.
 6. Iedereen kan het verschil maken. Het is niet te laat voor een betere wereld.3. Als slot brengen de kinderen een bezoek aan onze minidierentuin (pony’s, geiten, schapen, ganzen, kippen, enz…)
 1. Stadskinderen komen niet zoveel in contact met dieren.
 2. Hoe kunnen wij met dieren samenleven en met ze omgaan.
 3. De invloed van dieren op kinderen is belangrijk. (sociale vaardigheden, empathie, invloed op de gezondheid, enz…)

Uieindelijk voorzien we nog een speelmoment voor de kinderen.

Gezien de coronapandemie bieden we dit telkens aan op basis van de klasindeling in de scholen. We houden de kinderen dus in hun eigen bubbel. De bezoeken zullen plaatsvinden in een volledig Corona-velige omgeving, namelijk een boomgaard.

We hebben op 8 december onze project via de scholenraad voorgesteld aan de directeurs van alle scholen van de stad. Deze reageerden unaniem positief en enthousiast.

Binnenkort zullen we het afgewerkte project voorstellen. We zijn er van overtuiugd dat we dit jaar 2000 kinderen zullen kunnen bereiken.

Zo ik hoop dat ik jullie met deze info voldoende warm heb gemaakt om ons project te steunen.

Natuurlijk mag je ook steeds contact met me opnemen als je nog bijkomende vragen hebt. (0470/802740)